A§ILF » Privacybeleid

Privacybeleid

Ons privacybeleid in één oogopslag

Wie is NATHALIE ZANOLIE? Wij zijn NATHALIE ZANOLIE en wij verwerken uw gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Wij gebruiken de gegevens die u online of op andere wijze hebt verstrekt om uw vragen en suggesties te behandelen, u diensten te verlenen of u de door u gevraagde producten te leveren.

Waarom houden we hem vast? Wij hebben het recht om uw gegevens om verschillende redenen te verwerken. Wanneer u een formulier invult of ons een e-mail stuurt met een vraag of een suggestie, hebben wij er een legitiem belang bij dit te behandelen.

Met wie delen wij uw gegevens? Wij delen uw gegevens alleen met bedrijven die met ons samenwerken om aan de ontvangen verzoeken te voldoen en onze diensten of producten te leveren, banken en organisaties die daartoe wettelijk verplicht zijn. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen.

Welke rechten heb je? U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik door ons van gegevens waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven, om deze over te dragen en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde besluiten.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens passen wij de volgende beginselen toe om u de grootst mogelijke bescherming te bieden:

 • Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: Wij vragen altijd uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden, waarover wij u vooraf in alle openheid informeren.
 • Beginsel van gegevensminimalisering: Wij vragen alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben. Zo weinig mogelijk.
 • Beginsel van beperking van de opslagperiode: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking, afhankelijk van het doel zullen wij u informeren over de overeenkomstige opslagperiode, in het geval van abonnementen zullen wij onze lijsten periodiek herzien en de gegevens die gedurende een aanzienlijke periode inactief zijn geweest verwijderen.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden behandeld op een wijze die een adequate beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt en de vertrouwelijkheid garandeert. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

In dit privacybeleid vindt u meer gedetailleerde informatie over het gebruik dat wij maken van de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en gebruikers, en in het algemeen van alle personen die contact met ons onderhouden, ongeacht de middelen die zij hebben gebruikt om met ons te communiceren (online formulier, per telefoon of per e-mail, persoonlijk).

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen, zodat u begrijpt wat de gevolgen zijn van het gebruik dat wij ervan maken, of welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens. Daarom houden wij onze Privacy Policy, Legal Notice en Cookies Policy up-to-date, informatie die u op deze website kunt raadplegen.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het privacybeleid, lees dan verder.

NATHALIE ZANOLIE, verbindt zich ertoe te allen tijde de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Door middel van het volgende privacybeleid informeert NATHALIE ZANOLIE, in overeenstemming met de vereisten van de RGPD en de LOPDGDD, gebruikers en personen van wie zij gegevens verwerkt over:

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

NATHALIE ZANOLIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:

Identiteit

NATHALIE ZANOLIE – X0019047A

Adres

Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Telefoon

922509749

Web

advocaat-tenerife.com

E-mail

info@asilf.com

NATHALIE ZANOLIE informeert de gebruiker dat de gegevens die worden verstrekt via het surfen op onze website, de verschillende gegevensverzamelingsformulieren of bij het verzenden van e-mails, door NATHALIE ZANOLIE worden verwerkt en dat deze verwerking is opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten dat door NATHALIE ZANOLIE wordt beheerd overeenkomstig de bepalingen van de RGPD.

2. WAARVOOR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Bij advocaat-tenerife.com verwerken wij gegevens van zowel gebruikers van onze website als van derden die relaties met ons onderhouden. Om het voor u gemakkelijker te maken te weten hoe wij uw gegevens verwerken, hebben wij het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, de soorten gegevens en de legitimatiegrondslag gedifferentieerd naar de categorie personen van wie wij de gegevens verwerken. Hieronder delen we de personen van wie we de gegevens verwerken in volgens het type relatie dat ze met NATHALIE ZANOLIE hebben

a. Webgebruikers

Welke gegevens verzamelen wij van onze websitegebruikers?

 • Gegevens van gebruikers die een van de beschikbare formulieren invullen: De persoonsgegevens die NATHALIE ZANOLIE opvraagt omvatten:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres.
  • Gegevens met betrekking tot de aanvraag
 • Gegevens van gebruikers die onze website bezoeken: Gegevens verstrekt door cookies en Google Analytics.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u ons privacybeleid aanvaardt, geeft u ons toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende verwerking:

 • Om u de informatie te sturen en u de dienst te verlenen die u via de verschillende formulieren op onze website aanvraagt.
 • Om u langs conventionele of elektronische weg commerciële berichten te sturen over aanbiedingen, activiteiten en promoties van NATHALIE ZANOLIE en de sector die u zouden kunnen interesseren, wanneer u het vakje hebt aangevinkt dat u informatie wenst te ontvangen.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens door:

 • Het door de webgebruiker ingevulde formulier voor het daarin vermelde doel. Het formulier is onderworpen aan de aanvaarding van dit privacybeleid door het vakje aan te kruisen.
 • Wij verkrijgen de surfgegevens uit de verschillende cookies die de gebruiker aanvaardt wanneer hij advocaat-tenerife.com voor het eerst bezoekt.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (artikel 6.1.a. RGPD) uitgedrukt door het invullen van de verschillende formulieren, het aanvinken van het vakje is wat de verwerking door NATHALIE ZANOLIE legitimeert. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken, maar als de toestemming wordt ingetrokken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking van gegevens die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd.

Legitiem belang voor het opstellen van surfprofielen en het detecteren van voorkeuren door het plaatsen van cookies.

De uitvoering van een contract of de vaststelling van precontractuele maatregelen wanneer de klant een verzoek indient via de verschillende formulieren waarover de gebruiker op onze website beschikt of informatie vraagt over de door NATHALIE ZANOLIE geleverde diensten.

b. Leveranciers

Welke gegevens verzamelen wij van onze leveranciers?

 • Identificatiegegevens van de leverancier: De persoonsgegevens die NATHALIE ZANOLIE opvraagt omvatten:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres.
  • Identificatiegegevens
  • Werkgelegenheid en beroepsgegevens

Hoe komen we aan uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens door:

 • De ondertekening van het contract dat ons bindt, de aanvaarding van de ingediende begroting, de ontvangst van de facturen van de leverancier en de ondertekening van de verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, voor de geleverde dienst.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om informatie te beheren met betrekking tot de gegevens van onze leveranciers van goederen en diensten en hun vertegenwoordigers.

Het onderhouden van de contractuele relatie met onze leveranciers.

Beheer van betalingen en invorderingen in verband met de contracten die ons binden.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

Bij de uitvoering van een precontract/contract om u de informatie toe te sturen en het beheer van de geleverde dienst uit te voeren, anders is het niet mogelijk deze uit te voeren.

In het legitieme belang van het beheer van gegevens over de vertegenwoordigers van de leveranciers van NATHALIE ZANOLIE.

c. Klanten

Welke gegevens verzamelen wij van onze klanten?

 • Gegevens van klanten die een van de formulieren invullen die beschikbaar zijn op advocaat-tenerife.com en in de fysieke winkel van NATHALIE ZANOLIE.
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoon, post- en e-mailadres.
  • Gegevens met betrekking tot de aanvraag
 • Gegevens van klanten die zich op ons platform registreren:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, post- en e-mailadres, telefoon, factuuradres.
 • Gegevens van klanten die persoonlijk in onze vestiging reserveren of bestellen:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres
 • Klantgegevens verkregen uit onze contracten en offertes

Hoe komen we aan uw gegevens?

Als u een online klant bent, verkrijgen wij uw gegevens door:

 • Het door de gebruiker ingevulde formulier dat om informatie vraagt. Het formulier is onderworpen aan de aanvaarding van dit privacybeleid door het vakje aan te kruisen.
 • Wij verkrijgen de surfgegevens uit de verschillende cookies die de klant aanvaardt wanneer hij advocaat-tenerife.com voor het eerst bezoekt.

Als u een face-to-face klant bent, verkrijgen wij uw gegevens door:

 • Het getekende contract.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Genereer en beheer de documentatie bij uw toepassingen.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

Bij de uitvoering van een precontract/contract om u informatie toe te sturen en het beheer van de geleverde dienst of het geleverde product uit te voeren, dat niet op een andere manier kan worden uitgevoerd.

De toestemming van de gebruiker om de nieuwsbrief en commerciële mededelingen te ontvangen over aanbiedingen, activiteiten en promoties van NATHALIE ZANOLIE en de sector die voor de gebruiker interessant kunnen zijn. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

d. Sociale netwerkcontacten

Welke gegevens verzamelen we?

 • Identificerende gegevens in het Sociale Netwerk: NATHALIE ZANOLIE zal u niet om andere gegevens vragen dan die welke u in uw gebruikersprofiel hebt opgenomen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om uw vragen, verzoeken of verzoekschriften te beantwoorden en te beheren.

Met u in contact komen zolang u deel uitmaakt van onze gemeenschap van supporters.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

Bij de uitvoering van een precontract/contract dat u bindt aan het betreffende sociale netwerk en in overeenstemming met zijn privacybeleid:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter http://twitter.com/privacy

LinkedIn http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinterest https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

advocaat-tenerife.com verzamelt ook informatie van webgebruikers die niet rechtstreeks door hen wordt verstrekt door middel van cookies. De via cookies en andere apparaten verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische studies en profielanalyse met als doel een betere dienstverlening via onze website, waarvoor de toepassing GOOGLE ANALYTICS wordt gebruikt, een hulpmiddel van Google om website-eigenaren te helpen analyseren hoe hun bezoekers met hun eigendommen omgaan. Meer informatie over hun privacybeleid vindt u op https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.

Het instrument dat wij gebruiken voor reclame en commerciële prospectie is GOOGLE ADWORDS. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Google, inclusief al zijn tools, brengen een internationale overdracht van gegevens met zich mee, aangezien zij in de VS worden gehost. Daarom, en aangezien het EU-VS Privacy Shield Framework sinds het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18 van 23 juli 2020 onwettig is bevonden, moeten op grond van artikel 46 van de GDPR passende waarborgen worden vastgesteld voor de doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een derde land.

advocaat-tenerife.com zal te allen tijde trachten passende mechanismen in te stellen om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor de installatie van cookies die dat vereisen. Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up die hem informeert over het bestaan van cookies en dat hij, als hij verder surft op onze website, toestemming geeft voor de installatie van cookies. Aanvaarding van de installatie van cookies houdt in dat het IP-adres in de bestanden van advocaat-tenerife.com wordt opgeslagen, samen met de datum van aanvaarding, gedurende een periode van één jaar, om de verleende toestemming aan te tonen. Meer informatie vindt u in ons “Cookiesbeleid”.

3. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

a. Webgebruikers

Gegevens die worden verwerkt op basis van de toestemming van de webgebruiker worden bewaard zolang zij relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en de toestemming niet wordt ingetrokken.

De gegevens die op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen worden bewaard gedurende een periode die verband houdt met de periode die ten grondslag ligt aan het verzamelen van de gegevens, waarbij steeds adequate garanties en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen worden gewaarborgd.

De gegevens die op basis van de uitvoering van een overeenkomst of de vaststelling van precontractuele maatregelen worden verwerkt, worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor de tijd daarna dat zij op grond van een wettelijke verplichting moeten worden bewaard.

Het via cookies verkregen IP-adres wordt gedurende een jaar bewaard om de toestemming van de gebruiker aan te tonen.

Over de bewaartermijn van cookies kunt u meer informatie krijgen op onze website in de rubriek “Cookiesbeleid”.

3.2 – Leveranciers

De gegevens die op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen worden bewaard gedurende een periode die verband houdt met de periode die ten grondslag ligt aan het verzamelen van de gegevens, waarbij steeds adequate garanties en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen worden gewaarborgd.

Gegevens die worden verwerkt op basis van een overeenkomst, alsmede indien een deel van de verwerking wordt gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is. De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie eindigt, of in het geval dat de verwerking verband houdt met een wettelijke verplichting, zolang dit wettelijk verplicht is. De gegevens kunnen niet door de betrokkene worden herroepen, behalve in het geval van wettelijk verplichte afscherming van de gegevens.

c. Klanten

Gegevens die worden verwerkt op basis van de toestemming van de klant worden bewaard zolang zij relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en de toestemming niet wordt ingetrokken.

De gegevens die op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen worden bewaard gedurende een periode die verband houdt met de periode die ten grondslag ligt aan het verzamelen van de gegevens, waarbij steeds adequate garanties en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen worden gewaarborgd.

Gegevens die worden verwerkt op basis van een overeenkomst, alsmede indien een deel van de verwerking wordt gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is. De gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, indien de verwerking verband houdt met een wettelijke verplichting, en de gegevens kunnen niet door de betrokkene worden herroepen, behalve in het geval van de wettelijk voorgeschreven afscherming van de gegevens.

d. Sociale netwerkcontacten

De verwerkte gegevens van de contacten van sociale netwerken worden bewaard zolang de gebruiker en NATHALIE ZANOLIE een link in het sociale netwerk onderhouden. Aangezien NATHALIE ZANOLIE niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, kunnen wij uw gegevens slechts beperkt raadplegen of verwijderen. Wij verwerken uw gegevens zolang de gebruiker van het sociale netwerk een link legt naar NATHALIE ZANOLIE als ‘vrienden’, ‘likes’, ‘follow’ of soortgelijke knoppen.

NATHALIE ZANOLIE zal niet verantwoordelijk zijn voor de rectificatie van uw gegevens, de beperking van de informatie of van de publicaties die u deelt, maar de gebruiker van het Sociale Netwerk zal dit zelf moeten doen door zijn profiel te configureren in overeenstemming met het privacybeleid van het Sociale Netwerk zelf.

Ongeacht de legitimiteit die aan de verzameling van de gegevens ten grondslag ligt, kunnen deze worden verwerkt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden, waarbij steeds de nodige waarborgen worden geboden en de rechten en vrijheden van de betrokkenen worden geëerbiedigd.

4. AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Alleen personen ouder dan 14 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website en e-mail. Als je jonger bent dan deze leeftijd moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogden.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan NATHALIE ZANOLIE verstrekte gegevens en verklaart dat hij/zij ouder is dan 14 jaar en als enige verantwoordelijk is voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

In het geval van een online reservering van een dienst of aankoop moet de betrokkene ouder zijn dan 18 jaar, de leeftijd die in het burgerlijk wetboek wettelijk is vastgesteld voor het verwerven van de meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid.

De door NATHALIE ZANOLIE verwerkte persoonsgegevens kunnen verplicht of vrijwillig zijn. Om uw privacy te waarborgen wordt u op de webformulieren niet om speciale categorieën gegevens gevraagd. In het geval dat het voor het verlenen van een dienst noodzakelijk is gegevens van bijzondere categorieën te verzamelen, zal u daar op een andere manier om worden gevraagd. De gegevens die in de formulieren worden gevraagd zijn:

 • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoon, post- en e-mailadres.

Vrijwillige informatie is informatie die de gebruiker niet verplicht is te verstrekken om contact met ons op te nemen.

De velden gemarkeerd met een sterretje (*) of met het woord (verplicht) in onze formulieren zijn verplicht, een weigering om ze in te vullen betekent dat wij u de dienst niet kunnen leveren of niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

In het geval dat u ons gegevens van derden verstrekt, verklaart u dat u hun toestemming hebt en verbindt u zich ertoe de informatie die wij u in deze clausule verstrekken over te dragen, waarbij NATHALIE ZANOLIE van elke vorm van verplichting wordt ontheven. NATHALIE ZANOLIE kan echter controles uitvoeren om na te gaan of de derde partij op de hoogte is gebracht en daarbij de in de regelgeving inzake gegevensbescherming vastgestelde zorgvuldigheidsmaatregelen toepassen.

5. AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS MEEGEDEELD?

Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

De ontvangers aan wie uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt zijn onder meer:

 • Overheidsdiensten en -instanties wanneer dit vereist is uit hoofde van belasting-, arbeids-, socialezekerheids- of andere toepasselijke voorschriften. Bedrijven die belast zijn met de verwerking van gegevens (leveranciers van diensten op het gebied van opsporing en preventie van fraude, technologische diensten, klantendiensten, reclame- en marketingdiensten en, in het algemeen, derden die noodzakelijk zijn voor de levering van de door NATHALIE ZANOLIE aangeboden diensten, zoals leveranciers van koeriers- en transportdiensten, enz.)

Internationale overdrachten van gegevens kunnen ook plaatsvinden in het kader van de bovengenoemde overdrachten/communicaties, waarvoor NATHALIE ZANOLIE de instrumenten van artikel 46 en 49 van de GDPR zal gebruiken om ervoor te zorgen dat overdrachten plaatsvinden naar landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

In ieder geval zullen derden met wie bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld, vooraf hebben ingestemd met de vaststelling van passende technische en organisatorische maatregelen voor de juiste bescherming van die gegevens en zullen zij alleen met derde landen worden uitgevoerd wanneer er een bindend rechtsinstrument bestaat overeenkomstig de artikelen 46 en volgende van de RGPD. Door dit privacybeleid te aanvaarden, aanvaardt u dat een internationale doorgifte van gegevens kan plaatsvinden in overeenstemming met de aangegeven garanties.

Indien de voorwaarden van artikel 46 niet zijn vervuld, kan de betrokkene instemmen met de internationale doorgifte of kan een overeenkomst in het belang van de betrokkene worden uitgevoerd. Anders wordt de toezichthoudende autoriteit om toestemming gevraagd.

NATHALIE ZANOLIE verkoopt in geen geval klantgegevens aan derden.

6. WELKE RECHTEN HEB JE EN HOE KUN JE ZE UITOEFENEN?

De gebruiker kan de volgende rechten uitoefenen tegen NATHALIE ZANOLIE:

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens
 2. ze te corrigeren wanneer ze onjuist of onvolledig zijn
 3. te verzoeken om verwijdering of annulering van gegevens wanneer deze, onder andere, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 4. Verzet je behandeling
 5. te verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens wanneer aan een van de voorwaarden van het reglement is voldaan
 6. Verzoek om overdraagbaarheid van uw gegevens in de in de regelgeving voorziene gevallen.
 7. Automatische beslissingen voorkomen
 8. Herroepen van gegeven toestemmingen

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk verzoek indienen waarin hij aangeeft welk recht hij wil uitoefenen en een document ter staving van zijn identiteit en een post- of e-mailadres voor kennisgeving bijvoegen. Dit verzoek kan per post worden ingediend bij: NATHALIE ZANOLIE Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, of op het volgende e-mailadres: info@asilf.com

NATHALIE ZANOLIE beantwoordt het verzoek tot uitoefening van rechten binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een eventuele verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een eventuele verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een eventuele verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Evenzo hebben de betrokken partijen het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (Spaans Agentschap voor gegevensbescherminwanneer zij van mening zijn dat NATHALIE ZANOLIE de rechten heeft geschonden die in de regelgeving inzake gegevensbescherming op www.aepd.es worden erkend.

7. ZIJN MIJN GEGEVENS VEILIG?

NATHALIE ZANOLIE heeft een contract met het hostingbedrijf Hostalia voor de hosting van haar website. Het is een Europees bedrijf en beschikt over de nieuwste veiligheidsmaatregelen.

In elk geval garandeert NATHALIE ZANOLIE de aanneming van passende maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te waarborgen, gelet op het vertrouwelijke karakter ervan, en verbindt zij zich ertoe deze gegevens geheim te houden en met de grootste terughoudendheid te behandelen, en verklaart zij deze in haar informatiesysteem te hebben ingevoerd, het beveiligingsbeleid dat overeenstemt met het type gegevens dat wordt verwerkt overeenkomstig de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Alle gegevens die via ons platform worden verstrekt, worden verzameld via een beveiligd protocol. Onze website heeft een SSL-certificaat waarmee een gecodeerde verbinding tot stand kan worden gebracht wanneer een gebruiker onze website bezoekt en informatie met ons uitwisselt.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Als u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar andere websites die niet van ons zijn, is NATHALIE ZANOLIE niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of voor de cookies die zij op uw computer opslaan.

Datum: 31 januari 2023

Versie: V.1.0