Specialist in Civiel Recht in Tenerife

Het civiele recht reguleert het grootste deel van onze persoonlijke, familie- en dagelijkse relaties. Het omvat essentiële aspecten van ons leven: van scheiding of echtscheiding (en de daarmee samenhangende kwesties), erfenissen, schuldvorderingen, contractbreuken, vorderingen voor schade, ongevallen, en vele andere zaken. In alle gevallen is er een persoonlijke, familie-, economische en zelfs sociale impact. Ons team van advocaten is gespecialiseerd in civiel recht gedurende 25 jaar en biedt uitgebreide dekking aan cliënten die met problemen worden geconfronteerd. Als u een civiele advocaat in Tenerife nodig heeft, vertrouw dan op onze ervaring en specialisatie.

Juridische zaken voor buitenlandse burgers

Over het algemeen zijn concepten, procedures of voorschriften complex voor elke burger, en in het geval van buitenlandse burgers (of ze nu in Spanje wonen of af en toe bezoekers zijn), wordt dit probleem versterkt. Deze situatie veroorzaakt ook een gevoel van onzekerheid en machteloosheid dat moeilijk te beheren is. Bij A§ILF hebben we gedurende 25 jaar veel buitenlandse burgers geholpen hun juridische problemen op te lossen in Tenerife en Spanje. Onze vaardigheid in het Nederlands, Engels en Spaans stelt ons in staat om vloeiend te communiceren met onze klanten, de complexiteit van hun specifieke situatie, probleem en context te begrijpen. En onze status als gespecialiseerde civiele advocaten stelt ons in staat om snelle en effectieve oplossingen te bieden.

Diensten als civiele advocaat in Tenerife

Reken op onze diensten als civiele advocaten in Tenerife, die juridisch advies, onderhandeling, buitengerechtelijke technische verdediging of technische verdediging in alle soorten gerechtelijke procedures omvatten. Onder andere acties zijn onder meer:

 • Inning van onbetaalde schulden.
 • Contractuele en buitencontractuele civiele aansprakelijkheid.
 • Vergoedingen voor verkeersongevallen, valpartijen…
 • Opstellen en controleren van contracten.
 • Assistentie bij notarissen.
 • Procedures bij de Burgerlijke Stand.
 • Stedelijke en landelijke huurovereenkomsten.
 • Uitzettingen en vorderingen voor bedragen.
 • Scheiding. Echtscheiding en nietigverklaring. Versnelde scheiding.
 • Huwelijkse voorwaarden.
 • Huwelijkse economische regime.
 • Regulerende overeenkomst.
 • Samenlevingscontracten.
 • Voogdij.