Gehandicapte personen die door de lockdown ernstig verstoord gedrag vertonen, hebben toestemming om naar buiten te gaan.

                                  27 marzo 2020

Gehandicapte personen die door de lockdown ernstig verstoord gedrag vertonen, hebben toestemming om naar buiten te gaan.

Er is een voorschrift van het Ministerie van Volksgezondheid dat op 20 maart in het Spaanse Staatsblad is gepubliceerd dat toestaat om met gehandicapten met gedragsstoornissen over de openbare weg te gaan, bijvoorbeeld personen met een diagnose in het autistische spectrum en storend gedrag dat verergerd wordt door de situatie van de lockdown die voortkomt uit de noodtoestand, mits de nodige maatregelen in acht worden genomen om besmetting te voorkomen.

Doel

Met het doel kwetsbare groepen te beschermen, licht het Ministerie toe dat de activiteit van het zich over de openbare weg begeven die toegestaan is voor activiteiten van hulp en verzorging van ouderen, minderjarigen, zorgbehoevenden, gehandicapten of extra kwetsbare personen, evenals het uitvoeren van activiteiten wegens overmacht of een noodsituatie als voorzien in het Koninklijk Besluit 463/2020, bevoegdheid verlenen aan gehandicapten die verstoord gedrag vertonen, bijvoorbeeld mensen met een diagnose in het autistisch spectrum en storend gedrag wat verergert door de situatie van de lockdown die voortkomt uit de noodtoestand mits de nodige maatregelen in acht worden genomen om besmetting te voorkomen, en een begeleider, om over straat te gaan mits de nodige maatregelen in acht worden genomen om besmetting te voorkomen.

Inwerkingtreding

Het Voorschrift van 19 maart 2020 is onverkort van toepassing vanaf de publicatie op 20 maart 2020 in het Spaanse Staatsblad, en zal van kracht blijven zolang de noodtoestand geldt.  

Nathalie Zanolie

Colegiada 3.033 Icatf